- Hatósági és Gyámügyi Osztály

Az ügykatalógust ide kattintva érheti el.

 


Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal
Hatósági és Gyámügyi Osztály


 

 

6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.

 


Szociális ügyintézők

 

Tel.: 06-77/795-284, 06-77/795-288, 77/795-271


E-mail:

hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu


Gyámügyi ügyintézők

 

Tel.: 06-77/795-081, 06-77/795-082, 06-77/795-276, 06-77/795-272

E-mail:

hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu

 

HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ
 

Farkas Margit


Tel.: 06-77/795-276
E-mail: farkas.margit@bacs.gov.hu

 


A Hatósági és Gyámügyi Osztály munkatársai

Ádám Zoltán Levente

hatósági ügyintéző, települési ügysegéd

Dr. Dudás Ágnes

szociális ügyintéző

Farkasné Koczó Emese

hatósági ügyintéző, titkos ügykezelő

Hrovatinné Szakál Éva

gyámügyi ügyintéző

Molnár Zsuzsanna

szociális ügyintéző

 Nikli Tímea

 szociális ügyintéző

Simon Erika

gyámügyi ügyintéző

Szalmáné Gunda Edit

gyámügyi ügyintéző

Szalai Mónika

pénzügyi ügyintéző


Települési ügysegédek

Bajzákné Somoskövi Éva (Kéleshalom)
Ádám Zoltán Levente (Mélykút, Rém, Borota)

 
A Járási Hivatal ügysegédei a hét meghatározott napján kihelyezett ügyfélfogadást tartanak Polgármesteri Hivatalokban az alábbi településeken és időpontokban
 
TELEPÜLÉS CÍM, TELEFON ÜGYFÉLFOGADÁS

Borota 6445 Borota,
Szent István utca 43.
06-77/500-020/6 
péntek
9.30 - 10.30 óra

Kéleshalom 6444 Kéleshalom,
Fő utca 2.
06-77/552-900/3 
minden páratlan hét kedd
14.00 - 15.00 óra

Mélykút 6449 Mélykút,
Petőfi tér 1.
06-77/560-001 
csütörtök
 8.00 - 11.00 óra

Rém 6446 Rém,
Május 1. u. 17.
06-79/352-544 
péntek
8.00 - 9.00 óra

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

pdf


Kérelem az ápolási díj megállapítására pdf

Ápolási díjhoz szakvélemény nyomtatvány pdf

Kérelem a gyermekek otthongondozási díjának megállapítására pdf

Adatlap az időskorúak járadékának megállapítására pdf

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

pdf


Kérelem szociális rászorultság megállapítása iránt egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybevétele céljából

pdf


Igénybejelentés az egyösszegű térítés megállapításához - hadigondozás

pdf


Igénybejelentés a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához

pdf

Igénybejelentés külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár esetében a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag, és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához pdf

Igénybejelentés a Hdt. 1. § (1a) bekezdésében foglalt esetben a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és a volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához pdf

Üzletszerűen végzett társasház-kezelői / ingatlankezelői szolgáltatás bejelentése

pdf

Kérelem gyermektartásdíj megelőlegezése iránt pdf

Kérelem otthonteremtési támogatás iránt pdf

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
   
  HÉTFŐ 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00  

  KEDD 8.00 - 12.00  

  SZERDA 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00  

  CSÜTÖRTÖK nincs ügyfélfogadás  

  PÉNTEK 8.00 - 12.00  

 

Ügykatalógus
Jánoshalmi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály
Címe: 6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12. Googlemaps
Ügyleírás Elérhetőség
Időskorúak járadéka

77/795-271

77/795-284

Ápolási díj

77/795-271

77/795-284

Gyermekek otthongondozási díja

77/795-271

77/795-284

Aktív korúak ellátása

77/795-271

77/795-284

77/795-288

Közgyógyellátás

77/795-271

77/795-284

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

77/795-271

77/795-284

Hadigondozotti ügyek

77/795-271

77/795-284

Köznevelési feladatok 77/795-269

Társasházkezelői tevékenység engedélyezése, ellenőrzése

77/795-269

Temető fenntartásával és üzemeltetésével, valamint a temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása

77/795-269
Pénzügyi feladatok 77/795-270
Ideiglenes hatályú elhelyezés 77/795-081
Nevelésbe vétel

77/795-272

77/795-082

Utógondozás 77/795-272
Utógondozói ellátás 77/795-272
Nevelési felügyelet 77/795-272
Védelembe vétel 77/795-081
Megelőző pártfogás 77/795-081
Családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása 77/795-081
Igazolatlan iskolai, óvodai hiányzás miatt családi pótlék folyósításának szünetelése 77/795-081
Otthonteremtési támogatás 77/795-272
Gyermektartásdíj megelőlegezése 77/795-082
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 77/795-081
Gyermek családi és utónevének megállapítása 77/795-081
Származási perek megindításához hozzájárulás 77/795-081
Képzelt szülő adatainak megállapítása 77/795-081
Örökbe fogadni szándékozók alkalmasságának megállapítása 77/795-082
Ismeretlen személy általi örökbefogadáshoz hozzájáruló szülői jognyilatkozat felvétele 77/795-082
Kapcsolattartás 77/795-082
Szülői jognyilatkozat érvényességének jóváhagyása 77/795-276
Szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek 77/795-272
Családba fogadás 77/795-082
Szülői ház elhagyása 77/795-082
16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezése 77/795-082
Tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatás engedélyezése 77/795-272
Gyámság 77/795-082
Gondnokság 77/795-082
Előzetes jognyilatkozat 77/795-082
Támogatott döntéshozatal 77/795-082
Kiskorúak és gondnokság alatt állók vagyoni ügyei

77/795-082

77/795-276

Távoltartási ügyek 77/795-082